Opp gjennom årene har vi fått mange godord fra pressen rundt om i landet. Her er noe av det som er skrevet om oss.

 

Statens Vegvesen:

«Meter for meter tygger den 650 hestekrefter sterke stubbefreseren seg gjennom hauger med oppgravde stubber og røtter langs E16 mellom Klosbøle og Bjørgo.  Det er for lite jordmasse langs den nye vegen. Det fikser REB anlegg fra Romedal på oppdrag for Skanska.»

 

Drammens Tidende:

«Et dieseldyr på 29 tonn som slurper i seg 100 liter drivstoff i timen og spiser digre stubber som flatbrød herjer i Hokksund. Det er Rolf Einar Bakstad i REB Anlegg fra Romedal på Hedmarken som håndterer spaker og pedaler på det digre dieselbeistet. Han kaller seg selv pensjonist, men har håndtert tilsvarende maskiner i over 30 år.»

 

Skogfrøverket:

«Norsk foredling og frøproduksjon av fjelledelgran til juletrenæringen er en prioritert del av Skogfrøverkets virksomhet. En ny frøplantasje for dette formålet skal nå etableres på Huse gård i Lillehammer. Entreprenør Rolf Einar Bakstad er i disse dager i gang med å klargjøre plantasjearealene slik at planting kan starte i 2017.»

 

Fædrelandsvennen:

«To svære maskiner som ble brukt under Gardermoen-utbyggingen, flyter over myra på 15 centimeter tele. Hele myra gynger selv om dreneringsarbeidet som ble gjort i fjor, fungerer. Hver maskin veier godt over 30 tonn. – Dette er en stor jobb. Det er ikke ofte vi er med på å dyrke opp 100 dekar. Arbeidet har vært vanskelig fordi det er så bløtt her og 15 centimeter tele er i minste laget. Men vi håper det skal gå bra, sier Rolf Einar Bakstad i Romedals-firmaet Reb Anlegg AS.»