Ansatte

Prosjektleder

Ole Gudmundsen

KS/HMS leder

Liv Steffenstorpet

Kontor/Administrasjon

Linda Brandvold

Anleggsleder/Maskinkjører

Eivind Halvorsrud

Maskinkjører

Sondre Snekkerhaugen

Grunnarbeider/Maskinkjører

Per Tommy Pedersen

Lastebil/grunnarbeider

Yngve Persen

Lastebil/grunnarbeider

Linnea Esaiasson

Lastebil/Maskinkjører

Christoffer Johnsrud

Verksted

Martin Amundsen

Maskinkjører

Kent Remi Bjørnbakken

Grunnarbeider

Roger Hanestad

Lærling/Maskinfører

Theodor Lia

Grunnarbeider

Joakim Bråten