Ansatte

Prosjektleder

Ole Gudmundsen

KS/HMS leder

Liv Steffenstorpet

Kontor/Administrasjon

Linda Brandvold

Anleggsleder/Maskinkjører

Eivind Halvorsrud

Grunnarbeider

Anton Olstad

Grunnarbeider/Maskinkjører

Per Tommy Pedersen

Lastebil/grunnarbeider

Yngve Persen

Grunnarbeider

Jim Haugen

Lastebil/Maskinkjører

Christoffer Johnsrud

Verksted

Martin Amundsen

Maskinkjører

Kent Remi Bjørnbakken

Grunnarbeider

Roger Hanestad

Lærling/Maskinfører

Theodor Lia

Grunnarbeider

Joakim Bråten

Lastebilsjåfør

Peter Manusson

Lastebilsjåfør

Hans-Kristian Hornberg

Maskinfører

Olav Haugseng