Graving

Gravearbeider generelt- Graving for nye hus, hytter, næringsbygg, drenering, kabelgrøfter, VA-anlegg, rehabilitering av vann og kloakk, grøntareal, all type vegarbeid og vintervedlikehold.

Vi håndterer massene på eget deponi, og leverer alle type masser.

 

  1. Gravearbeid- Drenering: Vi utfører dreneringsarbeider for private hus, men også borettslag og blokker. Vi kommer med løsninger som hindrer fukt og kondens inn mot mur. Isolering, papp, drensrør, duk og drenerende masser benyttes. Vi utfører ihenhold til anvisninger fra NBI byggdetaljer.

 

  1. Gravearbeid- VA: Vi utfører mye VA oppdrag både for kommune og private. Vi bidrar også med prosjektering på mindre VA prosjekter i form av beskrivelse og tegninger. Vi kan søke om tilkobling, og søke hele tiltaket til kommune om ønskelig. Vi har ADK 1 kompetanse i stallen, og utfører elektro og speilsveis, opp til ulike dimensjoner. I og med vi har maskinstyring på de fleste maskiner, og GPS stav, så har vi full kontroll på alt vi legger ned i bakken. Vårt pålitelige HMS system sikrer god dokumentasjon i form av tekst og bilder på jobben vi gjør.

 

  1. Gravearbeid- Grunnarbeid: Vi utfører grunnarbeid for dukkehus, men også industritomter på opp mot mange tusen kvadrat. Her prosjekterer vi også alle arealer, utstikking, overvannssystemer, veg, parkering og utomhus rundt byggprosjekter. Vi har samarbeidspartnere på betong, slik at vi kan levere komplett fundament til ditt bygg.

 

  1. Gravearbeid- Mur, trapp og stein: Vi er direkteforhandler av steinleverandør og har lang erfaring med etablering av støttemurer av ulike typer materialer, innen granitt og betong i ulike typer. Her kan vi vise frem i våre brosjyrer hva vi kan tilby og det finns skredderløsninger på alle type murer, trapper og belegningsstein.