Velkommen til Lia Maskin & Transport AS

Vi tilbyr maskintransport, graving, massetransport, veivedlikehold, snørydding og andre tjenester.

Fra kunde10.png

GRAVING

Gravearbeider generelt- Graving for nye hus, hytter, næringsbygg, drenering, kabelgrøfter, VA-anlegg, rehabilitering av vann og kloakk, grøntareal, all type vegarbeid og vintervedlikehold.

A shot of a highway road surrounded by dried grass fields under a sky during sunset

VEIVEDLIKEHOLD

Vi utfører alt av veivedlikehold. Bytting/legging av stikkrenner, grøfting, masseskift av vei, ny vei, gangvei, skogsvei og parkeringsplasser. Snørydding med traktor, hjullaster og lastebiler. Strøing med strøvogn, strøkasse og etterhengende vogner, kosting og vanning er noe vi tilbyr.

Fra kunde46.png

TRANSPORT

Vi tilbyr maskinflytting og massetransport med semi, lastebil m/henger og traktor med henger.

Fra kunde5.png

ANDRE TJENESTER

Riving av bygg, planlegging av utomhusarbeider, landmåling, opparbeidelse av asfalt og belegningstein, levering og oppsetting av flere type murer, masseberegning og droneflyvning med foto/film og innmåling. Vi kan også stå som ansvarlig søker på prosjekter om det skulle være ønskelig.

Nyheter

bildet viser mann foran gravemaskin

Gravemaskinnestoren

Gravemaskinnestor Eivind Halvorsrud er både grovsmed og urmaker, ifølge han selv. I disse dager holder han på med grovsmedgraving på et nytt industriområde i

Les mer »

PÅ TRYGG GRUNN

Sissel og Ole Jonny Rugsveen har flyttet inn i ny enebolig i Liakollen i Kongsvinger. Lia Maskin har hatt hele opparbeidingen av tomta. GODE

Les mer »

Send henvendelse

Ring oss  (+47) 911 51 222 eller send oss en mail til
post@liamaskin.no
, så kontakter vi deg så fort som mulig!