Velkommen til Lia Maskin & Transport AS

Vi tilbyr maskintransport, graving, massetransport, veivedlikehold, snørydding og andre tjenester.

Fra kunde10.png

GRAVING

Gravearbeider generelt- Graving for nye hus, hytter, næringsbygg, drenering, kabelgrøfter, VA-anlegg, rehabilitering av vann og kloakk, grøntareal, all type vegarbeid og vintervedlikehold.

A shot of a highway road surrounded by dried grass fields under a sky during sunset

VEIVEDLIKEHOLD

Vi utfører alt av veivedlikehold. Bytting/legging av stikkrenner, grøfting, masseskift av vei, ny vei, gangvei, skogsvei og parkeringsplasser. Snørydding med traktor, hjullaster og lastebiler. Strøing med strøvogn, strøkasse og etterhengende vogner, kosting og vanning er noe vi tilbyr.

Fra kunde46.png

TRANSPORT

Vi tilbyr maskinflytting og massetransport med semi, lastebil m/henger og traktor med henger.

Fra kunde5.png

ANDRE TJENESTER

Riving av bygg, planlegging av utomhusarbeider, landmåling, opparbeidelse av asfalt og belegningstein, levering og oppsetting av flere type murer, masseberegning og droneflyvning med foto/film og innmåling. Vi kan også stå som ansvarlig søker på prosjekter om det skulle være ønskelig.

Nyheter

Arbeidet bak gode veier

Forbedring og vedlikehold av vei er en viktig oppgave som påvirker mange, og det er derfor viktig å påse at resultatet av denne typen

Les mer »

Send henvendelse

Ring oss  (+47) 911 51 222 eller fyll inn skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg så fort som mulig!