Andre tjenester

  • Riving av bygg

  • Planlegging av utomhusarbeider

  • Landmåling

  • Opparbeidelse av asfalt og beleggningstein

  • Levering og oppsetting av flere type murer

  • Masseberegning

  • Droneflyvning med foto/film

  • Innmåling

  • Vi kan også stå som ansvarlig søker på prosjekter om det skulle være ønskelig.