Veivedlikehold

Vi utfører alt av veivedlikehold. Bytting/legging av stikkrenner, grøfting, masseskift av vei, ny vei, gangvei, skogsvei og parkeringsplasser. Snørydding med traktor, hjullaster og lastebiler. Strøing med strøvogn, strøkasse og etterhengende vogner, kosting og vanning er noe vi tilbyr.