PÅ TRYGG GRUNN

Sissel og Ole Jonny Rugsveen har flyttet inn i ny enebolig i Liakollen i Kongsvinger. Lia Maskin har hatt hele opparbeidingen av tomta.

GODE LØSNINGER OG TRIVELIG SAMARBEID

– Jeg kjente ikke til Lia Maskin fra før, forteller Ole Jonny. – Det var Block Watne som hadde engasjert dem for å grave ut hustomten. Vi lurte litt på hva slags løsninger vi skulle ha på tomta på baksiden av huset, inn mot skogen. Allerede tidlig i prosessen med å grave ut var det en maskinfører som fortalte oss hvilke muligheter han så for seg, og som anbefalte meg å ta kontakt med Ole Gudmundsen i Lia Maskin. Han hadde en skisse av tomta, og allerede etter første møte utarbeidet han et utkast til løsning, som vi kunne bruke og jobbe videre ut fra.

Ole Jonny forteller videre at de endelige løsningene ble til underveis, i det han kaller «et veldig godt samarbeid mellom de som jobbet på tomta og oss»:

Det var en fordel at vi kom så tidlig inn med opparbeiding av hagen, for da kunne de ta hensyn til dette når de gjorde det videre arbeidet. Det var opprinnelig en vanskelig tomt. Jordtypen var hard med mye vann i overflaten, så mye av den originale jordmassen er skiftet. Ut med vanskelig jord, og inn med matjord til plen, og dreneringsgrøfter for å skjære av vannet som kommer fra høyere terreng og skogen bak huset.

FLEKSIBILITET OG ENDRINGER UNDERVEIS

– Vi ønsket å bruke granitt og ha trapp opp til et lite platå, samt en mur tvers over hele tomta. Muren begynte med en høyde på en drøy halvmeter, som var utgangspunktet, men endte opp på hele 120 centimeter på grunn av høydeforskjellene i terrenget. Vi fikk da en plen av bra størrelse.

Lia Maskin foreslo å barklegge skråningene, og gav ekteparet tips om å utnytte noen av steinene som de hadde tatt ut under opparbeidingen, for å skape litt brytninger og «liv». På framsida av huset har de valgt asfalt med kantstein. Fleksibilitet og viljen til endringer underveis kom også godt med utpå vårparten i fjor:

FIKK PLENEN TIL NABOEN I FANGET

– Mot ene naboen var det en bratt skråning som begynte å rase ut i vårløsningen, og vi fikk plutselig deler av plenen til naboen inn på vår tomt. Block Watne var med og finansierte en fellesløsning mellom oss. For å senke terrenget hos naboen ble det satt opp en granittmur på tvers av naboens tomt og vår. Hos oss ble det bygget vinklet granitttrapp med repos for å komme opp på plenen bak huset. Bak alle granittmurer er det lagt duk og grus med drenering, og foreløpig ser det ut til å gå bra, sier Ole Jonny.

BRA PRIS OG FLOTT RESULTAT

– Så dere er fornøyde med jobben som er gjort?

– Ja, vi er veldig, veldig godt fornøyde! Lia Maskin har gjort en utrolig bra jobb, og de folka som har vært her har vært så trivelige. Utkastet ble justert underveis, det var null problem. Prisen for jobben de har gjort er også grei. Det har vært et godt samarbeid, og resultatet har blitt fint, og det ser ut som det er veldig stabilt pr. i dag.

– Ville du anbefalt Lia Maskin til andre tror du?

– Det har vi allerede gjort, ler Ole Jonny. – Til noen venner som ønsket et liknende prosjekt i sin hage! Nå skal vi i gang med å beplante, og det skal bli spennende å se hvordan det hele vil ta seg ut med busker, trær og blomster.