Arbeidet bak gode veier

Forbedring og vedlikehold av vei er en viktig oppgave som påvirker mange, og det er derfor viktig å påse at resultatet av denne typen arbeid blir bra. Etter at Svevia Norge AS fikk ansvaret for driften av flere riksveier i 2020, har Lia Maskin & Transport på Kongsvinger fått ansvaret for vedlikehold av deler av strekningene som deres underentreprenør.

Forbedring og vedlikehold

Torgeir Lia er daglig leder hos Lia Maskin Kongsvinger. Han forteller at Lia Maskin & Transport i februar i år skrev kontrakt med Svevia, og som et resultat av dette nå drifter vintervedlikehold fra Grinder til Eda, samt E16 Masterudvegen. I tillegg har de ansvaret for gang- og sykkelveier som hører til.

«Dette er en 4 års kontrakt. Vi har 10 stk enheter som går i denne kontrakten, samt vaktbil som bistår hvis det skjer noe på veinettet», forteller Lia.

De har den siste tiden jobbet med et større prosjekt sammen med Svevia, som går ut på å forbedre veien. Lia forteller at denne strekningen med årene har blitt relativt dårlig.

«Vi driver nå med massutskiftning for Statens Vegvesen og vår oppdragsgiver Svevia, som vi har kontrakt med. Vår avtale med dem går ut på vintervedlikehold, brøyting og så videre nedover mot Kongsvinger området», sier Lia.

Et godt samarbeid

Med et bredt utvalg tjenester de kan bistå kunder med, som inkluderer alt fra graving og transport til landmåling og veivedlikehold, har Lia Maskin & Transport erfaring som gjør dem godt rustet for prosjektet de nå holder på med. Dette arbeidet begynte rundt slutten av september, og Lia forteller at resterende arbeid avhenger av temperaturene fremover, men at alt så langt går veldig bra.

«Det er klart man må ta hensyn til alle beboere med tanke på inn- og utkjøringer, og de har vært snille og greie så det har gått veldig fint», forteller Lia.

Lia Maskin & Transport har strøsandlager, saltlager og oppfylling av disse lagrene på Kongsvinger, Eidskog og Austmarka. De har også fått mye arbeid med graving via denne kontrakten, som for eksempel riksvei 2 på Grinder, og andre graveoppdrag som følger med vedlikehold.

«Det har fungert fint, vi har fått instruksjoner på hva vi skal gjøre så det går veldig bra», forteller Lia. «Vi er veldig fornøyd med samarbeidet med Svevia og håper dette kan skape enda mer arbeid for oss».