Mann med hjelm

Arbeidet bak nye Kongsvinger Brannstasjon

For tiden jobber Lia Maskin med et spennende prosjekt for Kongsvinger Brannstasjon, som er av stor interesse for mange. Tordar Sætheråsen er prosjektleder for Kongsvinger Brannstasjon gjennom Kongsvinger Kommune Eiendom, KK Eiendom, og forteller at de er veldig fornøyde med samarbeidet så langt.

Kom med det beste tilbudet

Det endelige resultatet av prosjektet skal være nye Kongsvinger Brannstasjon. Dette samarbeidet startet med en utlysning av jobben de skulle ha gjort, hvor de deretter mottok forskjellige tilbud.

«Det offentlige må utlyse jobben, slik at alle får lik mulighet til å delta. Konkurransen på grunnarbeidet mottok fem eller seks tilbud mener jeg å huske, hvor Lia Maskin var best på pris, i tillegg til at de hadde de rette kvalifikasjonene», sier Sætheråsen.

Det settes i forkant av utlysningen opp krav til kvalifikasjoner, som de relevante aktørene må oppfylle for å kunne vurderes til jobben. Da Lia Maskin kom best ut av vurderingsrunden fikk de oppdraget knyttet til utførelse av grunnarbeidet for Kongsvinger Brannstasjon.

«De utfører da grunnarbeidet, fra utgraving til oppfylling av masser og planering, og til slutt asfaltering og ferdig beplantning. Generelt alt utomhusarbeid, og klargjøring for byggegrop til betongarbeid», forteller Sætheråsen.

Et hyggelig og ryddig samarbeid

Videre kan Sætheråsen legge til at Lia Maskin tar seg av isolering mot grunn, i tillegg til at de har ansvaret for å legge radonsperre for bygget. Når det kommer til utførelsen av arbeidet så langt er Sætheråsen veldig fornøyd med måten Lia Maskin har håndtert jobben på.

«Det har vært et kjempefint samarbeid, og det er en veldig hyggelig prosjektleder i Lia Maskin. Selvom det er fint for samarbeidet at de er hyggelige og omgjengelige, er de også veldig ryddige, og opptrer profesjonelt», forteller Sætheråsen.

Den nye Kongsvinger Brannstasjon skal være ferdigstilt utomhus i høsten i år, med sikte mot august eller september måned.