mann foran lastebil

De gode samarbeidene gir de gode resultater

Noe av det viktigste bak et komplett og godt utført oppdrag er de gode samarbeidene. Lia Maskin har nylig jobbet sammen med Eidskog og Kongsvinger Septik for å kunne utføre blant annet et oppdrag på Tråstad, hvor det skal legges nye rør i et borettslag. Tor Arne Ingelsrud er daglig leder hos Eidskog og Kongsvinger Septik, og han forteller at deres samarbeid med Lia Maskin har fungert veldig fint.

Partnere som utfyller hverandre

Eidskog og Kongsvinger Septik driver blant annet med rørinspeksjon, spyling og tømming, og i den sammenheng vil de for eksempel først utføre en rørinspeksjon og lage en rapport på funnene. Denne rapporten blir senere brukt som et verktøy for videre tiltak, hvor Lia Maskin kommer inn i bildet.

«Da samarbeider vi med Lia Maskin, som er med for å utføre og utbedre. Vi arbeider med forskjellige fag, men vi utfyller hverandre gjennom at vi sammen ofte kan tilby kunder en komplett løsning», forteller Ingelsrud.

Dette er også scenarioet for prosjektet de nå holder på med på Tråstad. Eidskog og Kongsvinger Septik har undersøkt hvilke behov som finnes for vann og avløp, og de har deretter samarbeidet med Lia Maskin for å finne den rette løsningen for borettslaget.

«Det endte opp med at vi i Eidskog og Kongsvinger Septik rørfornyer innvendige ledninger, og så skifter Lia Maskin ut de utvendige ledningene», sier Ingelsrud.

Felles mål om fornøyde kunder

Ingelsrud forteller videre at de ser et stort behov for denne typen arbeid for tiden, med flere bygninger som nå krever utskiftning av rørsystem, både innvendig og utvendig. Dette gjør et samarbeid av typen de har med Lia Maskin nødvendig.

«Vi utfordrer hverandre, og prøver å finne løsninger sammen. Vi har jo et felles mål om at  kundene skal bli fornøyde, og det er da viktig at vi finner den beste løsningen», forteller Ingelsrud.

Videre forteller han at samarbeidet har fungert veldig fint så langt, og at han setter spesielt stor pris på måten de komplimenterer hverandre med forskjellig kompetanse. Dette er særlig nyttig for de mer krevende prosjektene.

«Når vi er inne og foretar rørinspeksjoner er det mye som er uavklart, og da er det nyttig å kunne diskutere potensielle løsninger. For eksempel har Tråstad prosjektet vært veldig fint å dele med Lia Maskin», forteller Ingelsrud.