Første spadestikk på den nye brannstasjontomta

Mandag 26. april går startskuddet for det store byggeprosjektet som skal bli den nye brannstasjonen i Kongsvinger. Det er lokale Lia Maskin og Transport AS (LMT) som skal stå for grunnarbeidet.

– I første omgang skal vi legge ned alt av rør, kummer, kabler og alt annet som skal graves ned på tomta. Blant annet skal vi løfte på plass en stor og 38 tonn tung oljeutskiller, forteller prosjektleder Ole Gudmundsen fra LMT AS. Han regner med at den første delen av grunnarbeidet vil være avsluttet en gang rett etter fellesferien.

Tradisjonsrik og velkjent grunnarbeider

Med 20 års erfaring med graving og transport i Glomdalsregionen, er LMT AS en tradisjonsrik og velkjent grunnarbeider her i distriktet.

– Vi kan vel kalles som generalister som utfører det aller meste innen graving og transport. Da med spesialfelt hvor vi har ekstra god kunnskap og kompetanse. Det er viktig for oss å tilby fleksibilitet. Det er vår styrke. Vi har 16 dyktige medarbeidere med mye kunnskap, og vi har faste samarbeidspartnere og innleide som er med oss på veien. Vi jobber tett med landmålere, ingeniører innen vann og avløp, bygg og elektro, arkitekter og geologer, sier Gudmundsen. Han forteller at en innleid landmåler allerede har kartlagt den nye anleggstomta med en spesialutstyrt drone.

 

Forserer arbeidet

Ole Gudmundsen anslår at han bruker 20 prosent av arbeidsdagen til å regne anbud og tilbud. Et av dem var anbudskonkurransen som Kongsvinger kommune utlyste i fjor høst for oppføring av den nye brannstasjonen på tomta som tidligere har huset biltilsynet, en Hyundai-forhandler og nå senest bilverkstedet Mekonomen. 25.januar i år fikk Gudmundsen og kollegene hans tilslaget på anbudet for «grunn- og utomhusarbeider», og arbeidet skulle etter planen startet opp i slutten av februar. Oppstarten ble imidlertid utsatt, fordi en del tilleggsarbeider krevde saksbehandling og godkjenning fra kommunen.

– Vi skal øke ressursbruken vår, og gjøre alt vi kan for å forsere arbeidet og ta igjen mest mulig av den tapte tiden, forteller prosjektleder Gudmundsen.

Trygg skoleveg

Det kommer til å bli hektisk aktivitet på anleggsområdet i de neste månedene. Det er store mengder masse som skal transporteres både ut og inn. Det kommer til å bli lange vår- og sommerdager for grunnarbeider Roger Hanstad og maskinfører Eivind Halvorsrud. De kommer til å være tilstede på anleggsplassen det meste av arbeidstiden. Prosjektleder Gudmundsen regner også med å tilbringe mye av tiden på den nye brannstasjontomta. Gudmundsen har også brukt mye tid og energi på at arbeidet skal bli så trafikksikkert som mulig.

– Langeland skole ligger rett borte i veien her, og mange skolebarn går forbi anleggsområdet hver dag. I samarbeid med Trygg Trafikk har vi derfor laget et eget prosjekt som vi har kalt trygg skoleveg. Store maskiner og lastebiler er som en magnet for på mange barn, mens sjåførene har store blindsoner der de små barna ikke synes. Derfor har alle vi som jobber på prosjektet tatt med oss maskiner og utstyr til skolen, og formidlet til alle skolebarna hvor viktig det er å være forsiktig og å holde avstand til anleggsområdet, sier Gudmundsen, og forteller at grunnarbeideren har lansert et nytt slagord i forbindelse med anleggsarbeidet.

– Stopp. Se. Vink. Når sjåføren vinker tilbake, ser han deg.

Vi var på Langeland skole og viste frem lastebil med hovedfokus på blindsoner.