Ros fra Schütz-direktør Erik Platek

8.500 kvadratmeter uteareal. Flytting av nesten 30.000 kubikk masse. Det er store dimensjoner over det nye utearealet til Schütz Nordic AS på SIVA i Kongsvinger. Det er Lia Maskin & Transport AS som har gjort jobben. Schütz-direktør Erik Platek har bare pene ting å si.

– Lia Maskin & Transport AS har gjort et veldig solid inntrykk. Det har vært utelukkende positivt å jobbe med dem. Jeg liker kulturen i bedriften, og det virker som vi har mange felles verdier. De er veldig profesjonelle og langt fremme med nye teknologiske verktøy. De er godt fremme i skoa, som vi sier i denne bransjen, roser Erik Platek.

Steinharde på kvalitet

Arbeidet med det nye uteområdet til Schütz Nordic AS startet opp for alvor i november i fjor. Da hadde allerede prosjektleder Ole Gudmundsen og kollegene hans i Lia Maskin & Transport AS sørget for å scanne hele området med drone slik at man på forhånd kunne beregne temmelig nøyaktig hva som måtte gjøres og hvor mye masse som måtte flyttes på.

– Vi ønsker å være steinharde på kvalitet. For oss er det første prioritet at vi leverer det vi har lovet og til den prisen vi har forespeilet kundene våre. Derfor har dronescanning blitt en stadig viktigere del av forprosjekteringen. Dette har vært et stort og viktig prestisjeprosjekt for oss, men vi stiller de samme kravene til oss selv, uansett hvor stor eller liten kunden er, understreker Ole Gudmundsen.

Førsteklasses kvalitet til avtalt pris

Ny innkjøringsvei, nye og sikre oppstillingsplasser for lastebilene og nye sanitærfasiliteter til sjåførene. Nå mangler det bare skilting før alt er på plass. Erik Platek regner med at alt er klart til bruk i september, og er innstilt på å gjøre fasilitetene tilgjengelig for alle sjåførene i området.

– Vi er den klart største aktøren her på SIVA, og vi har alltid et ønske om å bidra og å ta samfunnsansvar, sier Schütz-direktør Platek, som kan fortelle at hele prosessen har gått nøyaktig som planlagt.

– Det er jo kostnadssprekk som er den store frykten med et så stort prosjekt som dette. Men her har alt gått som det skal. Lia Maskin & Transport AS er både ryddige og imøtekommende, og har levert førsteklasses kvalitet til avtalt pris.